Praha Jeruzalém

Na setkání s rodinami vojáků, kteří zemřeli v nedávném konfliktu s Libanonem, řekl ministr obrany, Amir Perec, že pokud ho Winogradova  komise, která válku prošetřuje, shledá osobně odpovědným, vyvodí z toho důsledky a rezignuje.
Během setkání rodiče kritizovali Perece, že nepřijal odpovědnost a nerezignoval. Rodiče navíc protestovali proti zakrývací atmosféře v IDF a faktu, že žádné z vyšetřování války nedalo doporučení k rezignaci některých z vysokých důstojníků armády.
Perec odpověděl, že pokud to Winogradova komise doporučí, okamžitě rezignuje. Podle Perece teď IDF prochází těžkým obdobím a on nemá v úmysl zasahovat do vnitřního vyšetřování, ale počká na závěry vyšetřování, aby se rozhodl, jak se zachová.

01.01.2007 00:00 2