Praha Jeruzalém

Průzkum  provedený na žádost německého ministerstva vnitra odhalil, že v období mezi červencem 2004 a červnem 2005 konvertovalo 5000 Němců k islámu, což je čtyřnásobně vyšší počet ve srovnání s předchozími lety. V předchozích letech se počet Němců, kteří konvertovali k islámu, pohyboval kolem 300. Průzkum dále ukázal, že zatímco v minulosti většina konvertitů byly ženy, které se provdaly za muslimy, dnes se na islám obrací hlavně absolventi vysokých škol a lidé s vysokým platovým ohodnocením. Podle berlínského imáma Mohammeda Herzoga, bývalého protestantského duchovního, který konvertoval k islámu, si Němci volí islám „pro jeho čisté hodnoty a předpisy“.

18.01.2007 00:00 1