Praha Jeruzalém

Legendární starosta Jeruzaléma, Teddy Kollek, který působil ve funkci celých 28 let, zemřel v úterý ve věku 95 let.
Teddy Kollek, který byl starostou Jeruzaléma po téměř tři desetiletí, je tím kdo je odpovědný za přeměnu Jeruzaléma z historického a náboženského města na moderní a prosperující hlavní město Izraele.
Jako starosta v letech 1965 – 1993  byl svědkem sjednocení a expanze během šestidenní války v roce 1967. Jako starosta sjednoceného města usiloval nejen o geografické sjednocení města, ale také o sjednocení sociálně a etnicky různorodého obyvatelstva Židů, Arabů, věřících a sekulárních.
Pod starostou Kollekem Jeruzalém expandoval výstavbou pro uspokojení rostoucí populace, zakládaly se parky, komunitní centra, školy a náboženská centra. Kolek založit také několik klíčových kulturních stánků, mezi jinými Izraelské muzeum a Jeruzalémský divadelní komplex.
Kollek se narodil roku 1911 v malém městě u Budapešti a vyrostl ve Vídni. Opustil Evropu a přijel do Palestiny v roce 1935, tři roky před nacistickou invazí do Rakouska, a byl jedním ze zakladatelů kibucu Ein Gev u Galilejského jezera.
Během druhé světové války působil jako vyslanec v Evropě, kde loboval za židovské zájmy. Setkal se i s Adolfem Eichmannem, který souhlasil, že během války pošle 3 000 židovských mladých lidí do Anglie. Kollek působil během prvních let existence Izraele také jako vyslanec ve Washingtonu a byl blízkým poradcem Davida Ben- Guriona, čímž získal potřebné politické dovednosti pro zastávání funkce starosty.
Kollek byl zvolen starostou Jeruzaléma v roce 1965 a pětkrát se pak dočkal opětovného zvolení (1969, 1973, 1978, 1983 a 1989). V roce 1993 byl poražen současným ministerským předsedou, Ehudem Olmertem, který pak sám zastával úřad jeruzalémského starosty deset let, až do roku 2003.
Během svých posledních let mimo politiku propagoval Jeruzalém, získával pro město finanční zdroje a pomáhal propojit město s diasporou. Působil také jako čestný prezident Izraelského muzea v Jeruzalémě. Dostalo se mu i mnoha ocenění. Získal například Izraelskou cenu – nejvyšší civilní ocenění v Izraeli. Je po něm také pojmenován moderní jeruzalémský fotbalový stadion – „Teddy Stadium“.

02.01.2007 00:00 1

Klíčová slova