Praha Jeruzalém

Třicet pět členů Knessetu, reprezentující různé proudy politického spektra požaduje znovuotevřít Josefův hrob v samařském městě Náblusu pro židovské návštěvníky. Tito zákonodárci se písemně obrátili na nejvyšší velení izraelské armády s požadavkem znovu otevřít hrob a všemi prostředky zajistit bezpečnost.

Hrob patriarchy Josefa, který se nachází uvnitř Náblusu (známého také pod biblickým jménem Šekem) byl opuštěn v září 2000 na začátku druhé palestinské intifády na příkaz bývalého premiéra Ehuda Baraka. Palestinci poté zničily svitek Tóry, modlitební knihy a ostatní židovské předměty.

V roce 2002 izraelští vojáci hrob znovu obsadili, ale izraelská armáda tam pouštěla pouze návštěvnické výpravy s ozbrojeným doprovodem. Jeden den v každém měsíci o půlnoci bylo 800 návštěvníků dovoleno se u hrobu pomodlit. Tyto návštěvy byly zavedeny proto, aby se předešlo nepovoleným a nechráněným tajným návštěvám zvláště ultraorthodoxních Židů. Po krátké době však byly všechny návštěvy zrušeny kvůli hrozbám arabských teroristických útoku.

20.02.2007 00:00 4

Klíčová slova