Praha Jeruzalém

Izrael usiluje o zlepšení svého postavení v Evropské unii tak, aby odpovídalo postavení Švýcarska a Norska. Tyto země sice nejsou členy unie, mají však možnost volného pohybu osob, kapitálu a obchodu se zeměmi EU.
Výbor asociace Izraele a Evropské unie (výbor evropských ministrů zahraničí sledujících vztahy mezi Izraelem a EU) se má sejít v březnu v Bruselu s izraelskou ministryní zahraničí, Cipi Livniovou, jejíž ministerstvo spolu s akademickými a nevládními organizacemi zkoumá možnosti a připravuje žádost o změnu postavení Izraele ve vztahu k EU.
Mezi zkoumané tématické okruhy patří volné cestování a volné zakládání poboček evropských firem v Izraeli a naopak.

07.02.2007 00:00 6

Klíčová slova