Praha Jeruzalém

V úterý se očekává příjezd více než 200 evangelických křesťanů do Izraele. Chtějí se zde zúčastnit „Jeruzalémského shromáždění“, třídenního maratónu událostí k oslavě 40 let sjednoceného Jeruzaléma.
„Oslava skoro čtyřiceti let uplynulých od sjednocení Jeruzaléma přivede delegace více než 200 vůdců sionistických křesťanů z USA, Kanady, Anglie, Afriky a Izraele, kteří vyzdvihnou svou lásku a obětavost Státu Izrael,“ říká prohlášení.
Dodává také, že „vrchní evangeličtí pastorové využijí této příležitosti k představení milostného dopisu Izraeli,“ dokumentu slibujícímu „nesmrtelnou lásku“ židovskému lidu.
Skupina chce představit také „dopis lítosti“, prosící za odpuštění za zločiny, které křesťané v historii na Židech spáchali.
V dopise se říká, „Jménem milionů křesťanů, kteří milují Izrael a modlí se ze něj, kajeme se před vámi za zločiny spáchané proti židovskému lidu během celé historie ve jménu křesťanství. Provinili jsme se vůči Bohu i vůči vám.“
Dopis bude předám členům Knessetu, Benny Elonovi, Giladu Erdanovi a Orit Nokedové.

27.03.2007 00:00 1