Praha Jeruzalém

Asociace přátel nemocnice Ziv v Safedu plánuje předložit vrchnímu soudu petici proti neúspěchu vlády posílit střechu nemocnice proti raketám a střelám.
Knesset totiž právě rozhodl o vynaložení milionů šekelů na posílení vlastní střechy proti stejné hrozbě.
Ministerstvo zdravotnictví má program na ochranu nemocnic na severu, není do něj ale zahrnuta nemocnice Ziv v Safedu, která byla zasažena během druhé libanonské války. Nezahrnuje ani plány na přípravu podzemních prostor pro nemocniční služby nebo chráněné oblasti pro jednotky intenzivní péče a operační sály.
„Je to skandál vzhledem k tomu, že tato nemocnice ošetřila 800 vojáků, což je víc než ošetřilo  zdravotnické centrum Rambam a nemocnice v Nahariji dohromady během války. Navíc je v oblasti palby,“ řekl předseda asociace, Meir Moskovič. „Vláda se vzdala odpovědnosti nemocnici chránit.“
„Knesset se obává o svou vlastní bezpečnost v Jeruzalémě a utratí 6 milionů šekelů aby posílil střechu jednacího sálu, ale zdravotnické centrum, které přijímá vojáky ze severu a obyvatele Galileje to musí zvládnout bez ní,“ řekl.
Podle ředitele nemocnice Ziv, Dr. Oskara Embona: „Zvládli jsme to bez ochrany během poslední války a očividně to budeme muset bez ochrany zvládnout i v té další.“

26.03.2007 00:00 2