Praha Jeruzalém

Palestinská samospráva přišla s novými učebnicemi pro 12. ročník, které učí studenty, že nenávist a práce proti Izraeli je jejich náboženskou povinností.
Zpráva, kterou vydala Palestinian Media Watch byla v úterý představena parlamentnímu výboru pro vzdělávání.
„Místo využití možnosti vzdělávat budoucí generace k tomu, aby žily s Izraelem v míru, oslavují tyto učebnice teror a učí děti, aby nenáviděly Izraeli, hanobí existenci Izraele a definuje souboj s Izraelem jako nekompromisní náboženskou válku,“ říká zpráva a dodává, že „nové palestinské osnovy zakořeňují nenávist do myslí dalších generací a zařazují válku proti Izraeli jako existenciální, povinnou a náboženskou.“
Do roku 2000 byly učebnice Palestinské samosprávy přetištěné jordánské a egyptské učebnice se zaměřením na arabskou, spíše než na palestinskou historii. Od roku 2000 vydává Palestinská samospráva vlastní učebnice, která obsahují protiizraelské poselství.
Nové učebnice jsou psány představiteli Fatahu v Centru pro rozvoj učebních osnov, které je řízené bývalým ministrem Palestinské samosprávy pro vyšší vzdělávání, Dr. Naim Abu Al-Humosem a formálně je vydává ministerstvo pro vyšší vzdělávání.

20.03.2007 00:00 23