Praha Jeruzalém

Ministerstvo zahraničí USA popřelo zprávu o tom, že převedlo miliony dolarů dvěma palestinských univerzitám, z nichž jedna je pod kontrolou Hamásu, teroristické organizace, která usiluje o zničení Izraele.
Washington Times přinesly zprávu o tom, že se tyto instituce podílejí na „obhajobě, podpoře a glorifikování terorismu.“ To porušuje americký zákon změnění v roce 2004 a který výslovně zakazuje podporu národů nebo studentů, „kteří se účastní terorismu a nebo jeho obhajoby.“
Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) poskytla více než $140 000 jako finanční pomoc Islámské univerzitě v Pásmu Gazy a 49 individuálních příspěvků na školné.
Mluvčí ministerstva zahraničí, Sean McCormack, řekl, že američtí představitelé potvrdili, že se dvě univerzity, které USA podporuje, tedy Islámská univerzita v Gaze a Univerzita Al-Quds, nepodílejí na terorismu.
McCormack také potvrdil, že USA poskytlo školné palestinským studentům, kteří nejsou napojeni na terorismus.

06.03.2007 00:00 1