Praha Jeruzalém

Představitelé Izraele se v pondělí večer zúčastnili ceremoniálu rozsvěcování svící na Herzlově hoře v Jeruzalémě (Mount Herzl), který symbolizoval ukončení vzpomínkového dne a zahájení 59. Dne nezávislosti. V 8 hodin večer 12 čestných hostů rozsvítilo 12 světel, rozsvícení dvanáctého z nich bylo oficiálním zahájením oslav Dne nezávislosti.
Úřadující prezidentka, Dalia Icik, jejíž řeč otevírala ceremoniál, vzpomněla propojení Vzpomínkového dne a Dne nezávislosti když řekla, „náš smutek ohraničuje naši radost.“
„Drazí občané, žijeme v dlouhé válce jejíž konec je v nedohlednu. Vedle našich mírových smluv s Jordánskem a Egyptem slyšíme také z blízka i daleka zvuky války.“ Směrem k původcům těchto podnětů, Íránu a Sýrii, vyslala výzvu aby, „upustili od špatností vůči Izraeli, žili a nechali žít.“
„Obyvatele Íránu, Sýrie a Palestinské samosprávy, nebylo prolito už dost krve, vaší i naší? Vyměňte své Kaťuše a Kassámy za počítače a vzdělání a budete konečně odměněni mírem a klidem,“ řekla.
Při letošním ceremoniálu rozsvítili dvanáct světel Jicchak Navon, Elijahu Sakharov, Šulamit Kohen-Kišik, profesor Joseph Šenkar, Avinoam Mor-Haim, Rachel Saad-Nakar, Mordechai Eliav, Uri Amadi, profesor Nava Ben-Zvi, Ruth Hešin, Avraham Jehuda Šriki, vrchní policejní velitel Faras Faraj, Yosef Lieberman, Dr. Dor Jehuda.
Kromě rozsvěcení světel byly součástí ceremoniálu také proslovy veřejně známých osob. Ministr obrany, Amir Peretz, pozval na ceremoniál také rodiny unesených vojáků. Mezi zúčastněnými tak byly rodiny tří vojáků unesených Hizballáhem v roce 2000, rodiny Ehuda Goldwassera a Eldada Regava, kteří byli uneseni Hizballáhem v roce 2006 a rodina Zacharyho Baumela, který byl zajat při bitvě v roce 1982.

24.04.2007 00:00 2