Praha Jeruzalém

Podle zprávy izraelské armády je okolo 20 procent záložních jednotek nepřipraveno na vojenské operace a potřebují nutně trénink. Zpráva Velení pozemních sil izraelské armády odhalila, že 15 až 20 procent záložních oddílů má nedostatečné znalosti základního vojenského výcviku, který se učí nově založené jednotky.
Po druhé libanonské válce doporučila komise, aby záložníci podstoupili nejméně deset dní tréninku ročně, ale kvůli různým omezením bude těchto dnů nakonec pět. Jeden záložník uvedl, že jeho jednotka byla minulé léto povolána k boji po pěti letech bez tréninku. „
„Členové našich jednotek s vyššími hodnostmi cvičí neustále, ale vojáci nebyli vážněji trénováni pět let a i vyšší personál většinou cvičí jen s nízkou zásobou munice,“ řekl deníku Jerusalem Post.
Ministr obrany uvedl, že záložní bojovníci byli povoláváni a trénováni spolu s běžnými vojáky. Perec nařídil plán zlepšení tělesné kondice na rok 2007, který zahrnuje výcvik pozemních sil, letectva a námořnictva. „Ministr obrany také nařídil založení určitého kodexu tělesné zdatnosti, který určí kolik hodin konkrétního výcviku je potřeba k uvedení jednotky do přijatelného stavu,“ uvádí prohlášení.

05.04.2007 00:00 1