Praha Jeruzalém

Izraelští archeologové z jeruzalémské Hebrejské univerzity v pondělí oznámili objev  hrobu krále Heroda v komplexu staré pevnosti na jih od izraelského hlavního města.
Tým byl veden profesorem Ehudem Netzerem, známým odborníkem na krále Heroda. Hrob byl objeven v Herodiu, které nechal král Herodes vystavět asi 11 km jižně od Jeruzaléma.
Herodes vládl 34 let jako vazal Římské říše. Přičítá se mu velká expanze chrámového komplexu v Jeruzalémě, stejně jako výstavba Masady a středomořského města Caesarea.
Ke konci své vlády nechal paranoidní Herodes zavraždit stovky chlapců, protože se doslechl, že Mesiáš, budoucí král Izraele, se narodil v blízkém Betlémě.

08.05.2007 00:00 2

Klíčová slova