Praha Jeruzalém

Izraelská armáda brzy nasadí podél hranic s Pásmem Gazy nový obranný systém umožňující vojákům na dálku identifikovat a zastřelit teroristy blížící se k izraelské hranici.
Systém vyvinutý Správou zbrojního vývoje (Armament Development Authority, RAFAEL) nahradí vojáky v obraně před teroristickou infiltrací a tím sníží hrozbu ztrát mezi vojáky sledující tuto neklidnou hranici. Armáda byla doposud odkázána na strážní věže a hlídky. Na rozdíl od hlídek, kterým trvá několik minut, než se k hranici dostanou, aby zabránily průniku, je systém schopný okamžité palby na teroristy.

30.05.2007 00:00 5