Praha Jeruzalém

Pravicový poslanec Knessetu podal v pondělí nový návrh zákona, prostřednictvím kterého by měl Izrael možnost odebrat peníze z odpisů daní vybraných ve prospěch Palestinské samosprávy, na uhrazení škody, které působí raketové útoky z Gazy.
Israel Hasson, člen politické strany Jisrael Bejtejnu, řekl, že návrh zákona vychází z přesvědčení, že by Palestinská samospráva měla být odpovědná za to, že selhala při snaze ovládnout teroristické skupiny v Pásmu Gazy.
Izrael zadržoval miliony dolarů vybraných na daních ve prospěch Palestinské samosprávy od chvíle, kdy se minulý rok ujal Hamás vlády.
Podle Hassona by peníze měly být použity na pokrytí výdajů při evakuaci obyvatel, kteří jsou denně vystaveni raketovým útokům, dále na zdravotní a národní pojištění a jako kompenzace za zničený majetek.
Návrh zákona jde až tak daleko, že navrhuje, aby byly peníze použity také k vyztužení domů, které jsou umístěny v oblastech blízko Pásma Gazy.
„Přišel čas, aby oficiální orgány Palestinské samosprávy převzaly za své činy odpovědnost. Návrh zákona má zabránit tomu, aby musel Izrael tyto náklady hradit z vlastní kapsy,“ řekl Hasson.
„Je neakceptovatelné, aby byly každý rok předány Palestinské samosprávě až 2 miliardy šekelů a obyvatelé Sderotu si museli shánět peníze na vyztužení svých domů proti útokům od soukromých dárců,“ dodal Hasson.

21.05.2007 00:00