Praha Jeruzalém

Americká Sněmovna reprezentantů schválila rezoluci požadující po Bezpečnostním výboru OSN obvinění íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda z porušení mezinárodních zákonů týkajících se genocidy tím, že vyzýval ke zničení Izraele. Konvence OSN o genocidě napsaná po holocaustu definuje akt genocidy jako mezi jiným čin zabití členů národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny se záměrem cílovou skupinu zcela nebo zčásti zničit. Konvence také zakazuje spiknutí za účelem spáchání genocidy, stejně jako přímé a veřejné vybízení ke spáchání genocidy.
Většina ze 411 poslanců hlasovala pro předvolání Ahmadínežáda k soudu za jeho prohlášení. Pouze dva poslanci hlasovali proti tomu, aby OSN podniklo takový krok.
Článek 4 konvence praví, že kdokoli, kdo spáchal některý z vyjmenovaných zločinů genocidy, bude potrestán, ať již jde o ústavně odpovědné vládce, veřejné představitele nebo soukromé osoby. Rezoluce sněmovny říká, že Írán jako členský stát podepsal Chartu OSN, která v článku 2, části 4 určuje, že všechny členské státy se ve svých mezinárodních vztazích musí zdržet hrozeb nebo použití síly proti teritoriální integritě nebo politické nezávislosti jiného státu.
Rezoluce sněmovny cituje Ahmadínežádův výrok z 27. října 2005, v němž požadoval vymazání Izraele z mapy,  označil Izrael za hanebnou skvrnu na tváři islámského světa a hrozil každému, kdo uzná Izrael, že shoří v ohni běsnění islámského národa. 3. srpna 2006 řekl íránský prezident, že Blízký východ by na tom byl lépe bez existence sionistického režimu a označil Izrael za nelegitimní režim postrádající pro svou existenci právní základ. NS konferenci zpochybňující holocaust vyhlásil před obecenstvem, že Izrael bude brzy smeten.
Sněmovna ve své rezoluci připomněla také otevřenou finanční a výcvikovou podporu Íránu organizacím jako je Hamás, Hizballáh a Islámský džihád, tedy organizacím, které mají kromě jiného společný zájem na destrukci Izraele.
Rezoluce požaduje odsouzení Ahmadínežádových výroků, požaduje jeho obvinění a uvážení opatření pro zabránění Íránu získat jaderné zbraně, a také potvrzuje strategické partnerství mezi Spojenými státy a Izraelem a zdůrazňuje trvalý závazek Spojených států bránit právo Izraele na existenci jako svobodného a demokratického státu.

20.06.2007 00:00 4