Praha Jeruzalém

Izraelská letištní správa plánuje vybudovat při Ben Gurionově letišti elektrárnu na zemní plyn. Studie zaměřená na analýzu rizik takového projektu vedla ke zjištění, že provoz elektrárny v blízkosti letiště neznamená ohrožení jakéhokoli druhu. Studie byla schválena izraelskou Civilní leteckou správou.
Projekt bude vyžadovat prodloužení plynovodu od elektrárny Gezer, kde nyní končí, až k letišti. Analýzy ziskovosti provedené letištní správou ukazují, že projekt vlastní elektrárny se letišti vyplatí. Letiště by vytvářelo elektrickou energii pro svou vlastní potřebu i pro podniky působící v areálu letiště i v jeho okolí – jde např. o Israel Aerospace Industries, Airport City a další.
Spotřeba elektřiny letiště dosahuje v současnosti 20 megawattů a stojí přibližně 40 milionů šekelů (9,5 milionu dolarů). Spotřeba přitom každoročně stoupá a během deseti let by mohla podle očekávání dosáhnout 40 megawattů.

30.06.2007 00:00 1