Praha Jeruzalém

Izrael v pondělí tvrdě kritizoval zprávu Amnesty International o tom, že izraelské protiteroristické metody způsobují palestinským Arabům v Judsku a Samaří nepohodlí a utrpení.
V prohlášení vydaném pro tisk nazývá izraelské Ministerstvo spravedlnosti zprávu Amnesty International nazvanou „Trvalá okupace: Palestinci obklíčení na Západním břehu,“ jako jednostranný a nemorální pohled na situaci. Zpráva je podle ministerstva protkaná chybami a početnými faktickými a právními nepřesnostmi.“
Ministerstvo hovoří o „nedostatečných zmínkách o palestinském terorismu, který drží civilisty jako rukojmí, používá je jako živé štíty a krytí.“ Kromě toho zpráva nezmiňuje žádným akceptovatelným způsobem právo Izraele na sebeobranu, nebo legitimní bezpečnostní potřeby, ale zmiňuje tyto potřeby pouze příležitostně bez patřičného zvážení.“
Zatímco zpráva zmiňuje „právo na sebeobranu“ zabráněním vstupu a pohybu určitých nebezpečných osob, říká Jeruzalému, že jeho současné způsoby vypořádávání se s těmito hrozbami rozmisťováním blokád na silnice a výstavbou bezpečnostního plotu, je neakceptovatelné.
Izraelskou odpověď uzavírá zdůraznění, že „nedostatek důrazu na palestinský terorismus a odpovědnost armády za ochranu izraelských občanů jako přímý následek, není přijatelné a vytváří úmyslné překroucení situace.“
Zpráva Amnesty International, která byla zveřejněna tak, aby se kryla se 40. výročím izraelského osvobození Judska a Samaří od jordánské okupace, obsahuje extrémně emotivní jazyk, který sděluje útrapy pod kterými Palestinci žijí, ale selhává v podobném popisu početných a brutálních palestinských teroristických útoků na židovské civilisty, které vyústily v tvrdá izraelská bezpečnostní opatření.
V rozhovoru pro portál Ynet řekla autorka zprávy, Donatella Rovera, která v jednom bodě mluví o izraelské bezpečnostní bariéře jako o „zdi smrti“, že její zjištění jsou absolutně nestranná.

05.06.2007 00:00 3

Klíčová slova