Praha Jeruzalém

Palestinci se umístili na první příčce mezi 37 národy z celého světa v míře podpory jaderného vyzbrojení Íránu. Průzkum provedl Pewův projekt globálních postojů. Podle něj je 58 procent palestinské veřejnosti pro to, aby Írán získal jaderné zbraně, což je činí mezi populacemi Blízkého východu výjimkou.
Většina zkoumaných muslimských zemí zaujímá záporný nebo smíšený postoj vůči Íránu. Pouze mezi veřejností v Pákistánu, Bangladéši a na palestinských teritoriích se našla většina podporující získání jaderných zbraní Íránem. (Palestinci jsou jedinou populací na Blízkém východě, která jadernou bombu pro Írán podporuje jednoznačně.)
Kladný postoj vůči Íránu se během uplynulého roku ostře změnil u tří muslimských zemí: Indonésie, Egypta a zejména Turecka.
Pokud jde o postoj vůči USA, Izrael a Palestinci se dostali na opačné konce názorového spektra. Podporu pro Američany vedenou válku proti terorismu vyslovilo pouze 6 procent Palestinců (nejmenší podíl ze všech zkoumaných populací), zatímco kladný postoj vůči Američanům jako lidem na rozdíl od americké politiky vyjádřilo 21 procent dotázaných Palestinců.
Naopak mezi Izraelci vyjádřilo kladný postoj vůči Američanům 78 procent dotázaných. Stejný podíl vyjádřil negativní postoj vůči USA mezi Palestinci, Egypťany a Turky, což zvláště u Turecka, které je americkým spojencem v NATO, překvapuje – kladný postoj vůči USA tam vyjádřilo pouze 9 procent tázaných.
Jediná země, kde se postoj vůči USA zlepšil, je Libanon, kde na Američany kladně nahlíží 47 procent. Tamní rozdrobená společnost však je ve svých postojích vůči USA hluboce rozdělena – průzkum zjistil podporu USA mezi křesťany a sunnity, zatímco ší’ité jsou převážně protiameričtí.
June Walker, předseda Konference prezidentů hlavních židovských organizací, a Malcolm Hoenlein, výkonný místopředseda této organizace, vydali k průzkumu prohlášení v němž poukazují na to, že Izraelci jsou největšími příznivci USA (mimo Afriku) a to ve velkém předstihu před populacemi v Británii, Německu, Japonsku a dalšími blízkými spojenci USA. Připomínají, že podíl Izraelců vnímajících kladně USA (78 procent) se téměř kryje s podílem samotných Američanů vnímajících kladně USA (80 procent).
„Zatímco se USA a Izrael snaží o posílení více umírněných elementů v Palestinské samosprávě, dopad neustálého podněcování v médiích, mešitách a veřejných prohlášeních představitelů a v učebnicích vede k těmto znepokojujícím výsledkům,“ komentují Hoenlein a Walker postoje Palestinců vůči USA a Íránu.
Stejně znepokojující je, že 77 procent Palestinců nevěří v koexistenci s Izraelem – naopak projevují podporu íránskému prezidentu Ahmadínežádovi, který hrozí vymazáním Izraele z mapy.
Ve Velké Británii byl mezitím proveden zvláštní průzkum prokazující jasnou opozici britských elit vůči bojkotu Izraele. Průzkum zjistil, že 86 procent vůdčích osobností politické, kulturní a ekonomické sféry stojí proti bojkotu Izraele. Okolo 70 procent vyjádřilo názor, že bojkot Izraele by negativně ovlivnil Británii a 84 procent britských akademiků a pracovníků nevládních organizací vyjádřilo postoj, že bojkot popírá princip akademické svobody.

28.06.2007 00:00 7