Praha Jeruzalém

Ismail Khaldi je první beduínský Arab na diplomatickém postu a již má ze své pozice zástupce izraelského konzula v San Franciscu zajímavý vliv. Na počátku měsíce se mu podařilo uskutečnit první setkání mezi oficiálními představiteli Izraele a muslimskou komunitou v San Franciscu. Khaldi byl dokonce pozván, aby pronesl hlavní řeč na maturitním ceremoniálu místní muslimské střední školy, jejíž studenti jsou cokoliv, jen ne proizraelští.
Na těchto setkáních Khaldi naslouchá rozhořčení muslimské komunity proti Izraeli, ale také se snaží bojovat proti předpojatostem tím, že ukazuje židovský stát jako dobrý národ, který se snaží o mír. Khaldi vyrostl ve skutečně beduínském životním stylu – bez elektřiny a tekoucí vody v severním Izraeli. Dnes je jedním z nejvyšších arabských diplomatů.

19.06.2007 00:00 1