Praha Jeruzalém

Skupina španělských levicových politických aktivistů vytvořila nové hnutí zaměřené na boj s protiizraelským zaujetím ve španělských médiích a liberálních kruzích ve společnosti. Skupina, nazývající se Asociace pro španělsko-izraelskou solidaritu (ASEI), se skládá ze Židů i ne-Židů, kteří, podle jejich nedávno zveřejněného manifestu, mají za cíl „bránit hodnoty demokracie a pluralismu, které Stát Izrael reprezentuje.“
Dokument ASEI vysvětluje, že „mezi španělskou levicí je těžké mlčení ohledně obrany Státu Izrael, jehož demokratické, politické, sociální, ekonomické, kulturní a náboženské hodnoty jsou dokonale srovnatelné s jakýmkoli západním demokratickým státem.“ Text pokračuje zdůrazněním, že velká část španělské levice cítí „smutek“ kvůli „opakovaným politickým, intelektuálním a novinářským útokům proti Izraeli.“
Vůdci ASEI řekli, že přišel čas vyhlásit a bránit své přesvědčení o tom, že Izrael stojí jako významná bašta humanity ve světě ohrožovaném netolerancí a fundamentalismem.“ Dokument byl údajně podepsán stovkami významných španělských občanů včetně zákonodárců a bývalých vládních ministrů.

22.06.2007 00:00 6