Praha Jeruzalém

Důstojníci a vojáci v záloze žijící ve městě Sderot podepsali petici, v níž prohlašují, že nenastoupí ke splnění své branné povinnosti, dokud vláda nezačne řešit situaci jejich města. Tato protestní občanská aktivita zahájená asi stovkou rezervistů je reakcí na pocit opuštění obyvatel Sderotu vládou.
„My, vojáci a důstojníci v záloze, jsme byli vychováni pro hodnoty sionismu, židovství a obětování se pro stát a jeho občany. Věřili jsme, že služba v armádě byla privilegiem a povinností pro Stát Izrael a jeho obyvatele a že toto je jediný způsob, jak zajistit existenci bezpečných domovů pro židovský lid v Izraeli a diaspoře,“ je napsáno v dopise premiéru Olmertovi.
„Loni v létě jsme byli povoláni do války na severu a odpověděli jsme na volání po vzájemnosti, národní povinnosti a sdíleném osudu s obyvateli severu. cítíme, že tento závazek je izraelskou vládou porušován ve Sderotu a komunitách v oblasti Gazy.“
„Vláda nenabízí řešení hrozby [dopadajících palestinských raket Kassám], ale pokouší se nás kupovat ústupky a dary … odmítáme, aby naše děti a děti tohoto regionu byly potravou pro děla.“
Jedním z důvodů, proč byla tato aktivita zahájena je podle kapitána Adiho Azrana zjištění, že v Izraeli není vedení a že vůdci jsou pouze „bandou šašků.“ Azran vyjádřil rozčarování nad oddalováním řešení situace ve Sderotu: „Po sedm let byli obyvatelé žádáni, aby stáli v první linii bez opevnění, a bylo nám říkáno: Neutíkejte ze Sderotu, vytrvejte. tohle nemůže pokračovat…“

01.06.2007 00:00 31

Klíčová slova