Praha Jeruzalém

Zpráva OSN potvrdila to, co Izrael tvrdí již dávno: libanonská hranice se Sýrií je volně prostupná. Kontrolní stanoviště libanonské armády zřízené za účelem monitoringu hranic a prevence pašování zbraní a jiných artiklů neplní svou funkci.
Zpráva doslovně praví: „současný stav zabezpečení hranice je nedostatečný pro zabránění pašování, zejména pašování zbraní, v jakémkoli významnějším rozsahu,“ a dodává: „nebylo zdokumentováno ani jediné zadržení pašovaných zbraní na hranici nebo v blízkosti hranice.“
Postupy prováděné při kontrolách přijíždějících vozidel jsou podle zprávy neadekvátní, chybí standardy, chybí analýza rizik a profilování, což omezuje schopnost celníků zaměřit se na potencionální pašeráky a zabránit pašování zbraní a výbušnin.
Inspektoři OSN zjistili, že libanonská armáda nebyla vycvičena pro stíhání pašeráků a její rozmístění nebylo zaměřeno na prevenci pašování. „Pozorovatelny a kontrolní stanoviště jsou rozprostřeny podle tradiční vojenské doktríny a jejích cílem je zajistit územní obranu, nikoli kontrolovat pašování,“ upozorňuje zpráva.
Zpráva doporučila užší spolupráci mezi Libanonem a Sýrií pro efektivnější zákrok proti pašování.

27.06.2007 00:00 6