Praha Jeruzalém

Téměř dva roky poté co byli donuceni opustit prospívající osady v Pásmu Gazy, mají ještě stovky izraelských zemědělců obdržet kompenzaci za půdu, kterou jim vláda slíbila.
Nespokojení zemědělci v neděli zahájili týdenní protest naproti kanceláři premiéra v Jeruzalémě.
Před stažením z Gazy v roce 2005 fungovalo v bloku Katif v jižní Gaze a okolo něj více než 300 farem a jiných zemědělských zařízení. Poskytovaly nepoměrné procento národní produkce.
Když vláda pod Šaronovým vedením zformulovala plán na evakuaci všech Židů z Gazy, byla zemědělcům slíbena půda uvnitř Izraele, kde budou moci znovu začít. Zatím ale kompenzaci obdrželo jen malé množství zemědělců.

16.07.2007 00:00 3