Praha Jeruzalém

Arkadi Gajdamak oznámil založení nové politické strany. Strana se jmenuje „Sociální spravedlnost“ a bude se účastnit příštích voleb do izraelského parlamentu. Dnes dojde k uložení registračních dokumentů nové strany pod jejím hebrejským názvem – Ariel Bar Lev.
Ruský miliardář, který bude působit jako předseda nové strany, zdůraznil, že se hodlá ucházet o post jeruzalémského starosty a ne o křeslo v parlamentu. Nicméně hodlá představit vhodné kandidáty na vládní posty i na post premiéra.
Gajdamokovým cílem je získat minimálně 20 mandátů. Počáteční průzkum objednaný Gajdamakem ukazuje, že by nová strana mohla získat mezi 17 a 23 parlamentními křesly.
Strana má asi 1400 aktivistů a ve čtvrtek uspořádá v Jeruzalémě svou první konferenci. Mezi těmi prominentnějšími členy najdeme relativně neznámé osoby jako je zástupkyně starosty města Aškelon, Sofa Beilin, zástupkyně starosty města Karmiel, Rina Greenberg, a hlava hnutí Miškej Cherut Bejtar, Jákov Nordzky. V seznamu najdeme také policejní a vojenské důstojníky.
Stanovy strany říkají, že Gajdamak bude mít poslední slovo ve všech rozhodnutích a že bude také jmenovat kandidáty do parlamentních voleb, kandidáta na premiéra, ministry a zástupce ministrů. Rozhodovat má také o tom, zda strana vstoupí do koalice či nikoliv.
Podle stranického programu bude Sociální spravedlnost pracovat na zachování izraelských demokratických hodnot, bude prosazovat rovnost všech občanů bez ohledu na původ, náboženství nebo pohlaví, bude chránit lidskou důstojnost a svobodu, podporovat ustavení osvíceného sociálního státu s garantováním přímé pomoci slabším skupinám, dále bude podporovat právo Izraelců žijících v zahraničí volit, zasadí se o vytvoření ústavního soudu, hodlá propagovat mír mezi Izraelem a jeho sousedy za současného zachování zásadních izraelských zájmů a také integrace minorit do vládních institucí.
Podle představitele strany, právníka Davida Nerodetzkyho, se Gajdamak rozhodl založit stranu na základě tisíce žádostí Izraelců z celé země,  ve kterých ho o to prosili. Na dotaz zda se bude strana řadit k levicovému nebo pravicovému spektru odpověděl, „To není tématem. Nemáme dlouhodobé plány. Jsme socio-ekonomická strana.“

09.07.2007 00:00 2