Praha Jeruzalém

Bojové jednotky si vybralo méně armádních rekrutů. Při posledním odvodu si službu v bojové jednotce vybralo 67,3% těch, kteří v bojové jednotce sloužit mohou. V srpnu a listopadu minulého roku to bylo 68,9% a 70%.
Představitelé armády ale zastávají názor, že při pohledu na statistiky z posledních pěti let je tomu naopak. V roce 2005 si službu v bojové jednotce zvolilo 64,3% této služby schopných. „Po válce jsme byli svědky zvýšeného zájmu, který byl dán větší motivací. Válečná zkušenost skončila a čísla se zase vracejí zpět do normálu,“ řekl plukovník Amir Rogovsky.
Největší zájem stále zůstává o Golani Brigade, kde je v průměru zájem 2,1 nováčků na jedno místo. Na druhé pozici je pak Nahal Brigade se zájmem 1,6 na jedno volné místo.
Armáda také podotkla, že je letos méně teenagerů 18 let a starších, což také vysvětluje nižší počet rekrutů. 11% z těch, co nebyli odvedeni byli striktně náboženští Židé, což je mírný vzestup oproti letům minulým (minulý rok to bylo 10%). 7% nebylo odvedeno ze zdravotních důvodů a 4% kvůli pobytu v zahraničí.

17.07.2007 00:00 2