Praha Jeruzalém

Pokud jde o ochranu obyvatel v zázemí, Izrael podle generálních ředitelů vládních ministerstev není připraven na všeobecný válečný konflikt ani pro toto léto, ani pro příští. Izrael má deficit v oblasti budování krytů v hodnotě 5 milionů šekelů (cca 30 milionů Kč). Severní linie je téměř plně připravena pro ochranu obyvatel v krytech, střed Izraele má připravené úkryty ze 70 až 80 procent, ale v jižní části Izraele je připravenost nízká.
Izrael má dále problémy s vybavováním obyvatel ochrannými maskami pro případ jaderné, biologické nebo chemické války a okamžité řešení v podobě milionů masek se nenabízí.
V dalších aspektech je však připravenost Izraele na válku lepší – Izrael se poučil z loňské války a pracuje na uplatnění svých poznatků.

11.07.2007 00:00 2

Klíčová slova