Praha Jeruzalém

Židé příslušející ke kmeni Levi a zejména ke kněžskému rodu Kohen konali v neděli své vůbec první shromáždění v masovém rozsahu od doby Druhého chrámu (zničen v roce 70 n.l.). V rámci shromáždění probíhalo vyučování o historii a budoucnosti Chrámu a vrcholilo kněžským požehnáním vyhlášeným nad Izraelem od Zdi nářků (Západní zeď).
Genetický výzkum v posledních desítkách let dosáhl úspěchu ve vyčlenění části DNA sdílené všemi členy kmene Levi, což umožní poměrně snadné znovuustanovení kněžské kasty Izraele, jakmile bude Chrám postaven.

16.07.2007 00:00 1