Praha Jeruzalém

Moše Feiglin, pravicový aktivista a kandidát na předsedu strany Likud, zahájil v středu večer svou kampaň proti současnému stranickému vůdci Benjaminu Netanjahuovi. V rozhovoru pro Ynet řekl Feiglin, že chce Izraeli vrátit „ducha“. Jeho poselství zní: bez duchovního neznamená materiální úspěch, kterého Izrael dosáhl, vůbec nic. Poukazuje přitom na fakt, že navzdory finančním úspěchům občané Izraele nevěří v budoucnost své země.
Feiglin, který říká, že není ani moudrý muž, ani prorok, kritizuje vedení země za ztrátu víry ve spravedlivou cestu a v Boha. Lidé Sionu jsou podle něj hodni vedoucích s vírou. Feiglin chce vrátit víru, která držela tento národ po stovky let.
Stejně jako Benjamin Netanjahu je i Feiglin pro obchod a vyspělé technologie, ale chce existenci založenou nikoli na ekonomických úspěších, nýbrž na víře v Boha. Říká, že v momentě, kdy jdete do války bez víry v to, že na vaší straně je spravedlnost a že tato země (Izrael) patří vám, že válečná morálka je správná a židovská morálka žádoucí, celá válka pak bude vypadat úplně jinak a podotýká, že války vlastně ani není potřeba.
Feiglin poukazuje na absurditu, kdy Izrael rozumí tomu, co se děje v Gaze a přesto to dopouští. Říká, že elektřina, která umožňuje výrobu raket Kassám je izraelská elektřina, palivo je také z Izraele a stejně tak i ostatní zdroje. Tak tomu je proto, že se Izrael bojí toho, co by řekl svět. Proto Izrael propouští vrahy. Synové Izraele budou riskovat své životy, aby je dopadli. Feiglin se ptá, proč jsou teroristé propouštěni a říká, že ne kvůli mezinárodnímu tlaku. Vedení má podle něj pocit, že existence Izraele je dočasná a arabská trvalá.
Na dotaz reportéra ohledně Jigala Amira, vraha bývalého premiéra Jicchaka Rabina, říká Feiglin, že má platit za to, co spáchal stejně jako jakýkoli jiný zločinec.
Další otázka směřuje k izraelské armádě a otázce odmítnutí poslušnosti. Feiglin je toho názoru, že z principu by v Izraeli jako svobodné zemi mělo být porušení subordinace možné, nicméně obvykle s ním nesouhlasí.
Feiglin je znám svým kritickým postojem vůči Nejvyššímu soudu. Reportér jej požádal o vysvětlení. Feiglin prohlásil, že soudci Nejvyššího soudu nejsou nikým voleni, což je podle něj totalitární. Požaduje, aby byli stejně jako v USA voleni představiteli veřejnosti. V Izraeli je podle něj totalitární režim soudců volících sami sebe. Ptá se, zda při představě, že by soudci měli před svým jmenováním předstoupit před Knesset a třeba Dorit Beinišová by byla dotázána, jestli je pro propouštění teroristů s krví na rukou, a ona řekla, že ano, byla by dnes prezidentkou nejvyššího soudu?

-zkráceno a upraveno-

25.07.2007 00:00 8

Klíčová slova