Praha Jeruzalém

V úterý začalo pro Židy na celém světě třítýdenní smuteční období během něho si připomínají zničení Prvního a Druhého chrámu. Tradičně se věří, že chrámy byly zničeny devátého dne měsíce Avu, ale smutek začíná o tři týdny dříve, 17. den měsíce Tammúz, kdy babylonské vojsko poprvé prolomilo hradby Jeruzaléma v roce 586 před Kristem.
Další židovské národní tragédie, které jsou tradičně připisovány 17. Tammúzu, jsou: zničení kamenných desek se zákonem Mojžíšem po zjištění konání modloslužby mezi Izraelci, zastavení konání obětí v Prvním chrámu rok před dobytím Jeruzaléma Babylónem kvůli nedostatku ovcí a umístění modly do Druhého chrámu římským generálem.
Izraelští hlavní rabíni, Jonah Mecger a Šlomo Amar, vyzvali Izraelce k trpělivému očekávání na Boží milost a spasení a k volání k Otci v nebesích v tomto období, které se nijak neliší od těžkých období minulosti – tehdy i dnes jsou Izraelci obklopeni nepřáteli, kteří neustále hrozí zničením Židů.

03.07.2007 00:00 1

Klíčová slova