Praha Jeruzalém

„Jako protiklad vyhýbání se vojenské službě jehož svědky jsme v Izraeli, potkáváme v USA mladé muže a ženy, jejichž srdce je naplněno přáním sloužit dobrovolně a obětovat se pro stát,“ říká Tsvika Levy, který dohlíží na mladé lidi, kteří konají aliju, aby vstoupili do armády.
„Počet vojáků kteří přijedou letos je větší než kdykoliv předtím a všichni požádali o zařazení do bojových jednotek,“ dodává Levy. V minulých dvou letech to bylo 120 a 90 amerických teenagerů, kteří chtěli dobrovolně sloužit v armádě.
Většina nově příchozích je ve věku mezi 18 a 23 lety a mluví hebrejsky. Do Izraele přijedou v rámci projektu Garin Tzabar, což je společný projekt Ministerstva pro imigraci a Ztofim (izraelští skauti), který byl zahájen před 18lety.
Asi 70% z nich má izraelské rodiče, kteří přijeli do USA, ostatní pocházejí z amerických židovských rodin. Poprvé se k programu přidá i 16 amerických náboženských Židů. „Jsou to dnes nejnadšenější vojáci v armádě,“ říká Nissan Lavi z kibucu Jiftach, kde budou žít někteří z nově příchozích.
Izraelští zástupci odcestovali do USA, kde se setkali se všemi 150ti rodinami, jejichž synové a dcery vstoupí do řad izraelské armády. „V některých případech se snaží rodiče svým dětem ve službě v armádě zabránit, někdy zase děti rebelují proti svým rodičů a vstoupí do armády,“ říká Lavi. „Všichni slyšeli o loňské válce v Libanonu a chtějí přispět k izraelské bezpečnosti.“
Anbar Steve (19 let) se narodila na Manhattanu izraelským imigrantům. Její otec je počítačový poradce a její matka vlastní ve městě několik nemovitostí. Před příjezdem do Izraele ukončila první rok studia psychologie, divadla a kriminologie na New York University. „Před příjezdem do Izrael a vstupem do armády jsem neměla žádné rozpaky. Odmítat službu v armádě je neakceptovatelný fenomén. Přišla jsem do Izraele, abych sloužila v bojové jednotce,“ říká.
Stejně jako ostatní dobrovolníci bude mít Anbar nárok na finanční výpomoc od armády a bude hostem v izraelské rodině.

06.08.2007 00:00 10

Klíčová slova