Praha Jeruzalém

V Pásmu Gazy se dnes konala největší demonstrace proti Hamásu od červnového převratu.
Členové bezpečnostních složek Hamásu stříleli proti tisícům palestinských demonstrantů loajálních k prezidentu Abbásovi, kteří na bezpečnostní složky začali házet kameny.
Šarvátka se rozpoutala po pátečních modlitbách konaných na otevřeném prostranství v centru Gaza City, svolaných stoupenci Fatahu, kteří říkají, že po převratu Hamásu již nejsou vítáni v mešitách. „Shromáždění synů Fatahu je zde, aby řeklo a ukázalo, že mešity jsou pro Boha a nejsou politickým fórem pro šíření vzpoury a pověr mezi lidem Palestiny,“ řekl Abu Ahmed, 30letý stoupenec Fatahu.
Po modlitbách demonstranti pochodovali směrem k bezpečnostnímu objektu, který je nyní používán jako sídlo polovojenské policie Hamásu, zde pak došlo k šarvátkám.
Aktivisté Fatahu vykřikovali jména bývalých vůdců, například Mohammeda Dahlana, který byl donucen odejít do exilu. Ostatní měli trička s obrázkem Samiha Madhouna, známého člena Fatahu, který byl v červnu zabit davem stoupenců Hamásu.
Řidiči troubili na klaksony u aut a demonstranti jezdili na kapotách aut. Ozbrojenci Hamásu začali na demonstranty a reportéry střílet. Žádná zranění nebyla hlášena. Kulky provrtaly průčelí obchodu.
„Džihád, džihád!,“ křičeli demonstranti, když pochodovali ulicemi a tleskali, když jiní zničili neobsazené bezpečnostní stanoviště Hamásu.
Bezpečnostní jednotky Hamásu podle svědků zadržely čtyři novináře, včetně fotografa francouzské zpravodajské agentury, Agence France-Presse. Dále také zničily televizní kameru jednoho z novinářů a hrozili fotografovi Reuters. „Zezadu mě ne příliš silně bili,“ řekl fotograf Reuters, Abed-Rabbo Šana, a dodal, že mířili hlavní pušky na jeho nohy a vyhrožovali, že vystřelí.
Všichni čtyři zadržení novináři byli ale rychle propuštěni. Novináři pak proti tvrdému zásahu uspořádali vlastní protest. „Žádné represe a bití,“ stálo na transparentu, který nesli. Jeden z místních zadržených novinářů, Khaled Bolbol, řekl, že byl nucen hovořit s televizní stanicí Hamásu – al-Aksa. „Odmítl jsem a oni mě bili a šlapali po mě… nechci mluvit s televizí Hamásu, ani s žádnou jinou.“
Islam Šahwan, mluvčí milic Hamásu, obvinil z rozpoutání chaosu a navrácení situace bezpráví, malou skupinku aktivistů Fatahu. Řekl také, že Hamás nedovolí, aby se podobná situace opakovala a slíbil, že osoby stojící za protestem budou zatčeny.
Hamás sice tvrdí, že toleruje opozici, ale již zasáhl proti zbytkům Fatahu v Gaze, včetně soukromých večírků, kde lidé zpívali písně na podporu Fatahu. Hamás také zavřel všechna opoziční média a zakázal demonstrace, které nebudou oficiálně povoleny.
Představitelé Fatahu tvrdí, že Hamás zatkl mnoho jejich členů. Více než 100 jich je stále ve vězení a mnoho z nich bylo mučeno.
„Dnešní události jsou jasným znakem toho, že Fatah převratem z Gazy nezmizel,“ řekl představitel Fatahu Reuters. „Lidé jsou proti utlačování Fatahu Hamásem. Hamás si myslel, že může eliminovat Fatah – nemají pravdu. Fatah opět stoupá.“

25.08.2007 00:00 2

Klíčová slova