Praha Jeruzalém

Nově objevená kolekce Hitlerových desek přinesla překvapení. Jsou v ní totiž také desky s hudbou židovských a ruských autorů. Nejpřekvapivější je pak deska s Čajkovského houslovým koncertem, na které hraje houslista Bronislaw Huberman, polský Žid který v roce 1937 uprchl z Vídně a byl prohlášen na nepřítele Třetí říše.
Sbírku původně objevil Lev Bezymnsky, židovský důstojník sovětské zpravodajské služby, který měl po pádu Berlína v roce 1945 za úkol prohledat nacistické kancléřství. Bezymensky odvezl desky do Moskvy a jejich existenci utajil. O zveřejnění této kolekce nyní, měsíc po jeho smrti, rozhodla jeho dcera.
Hitler přitom židovskou hudbou stejně jako Židy samotnými pohrdal. Ve své knize Mein Kampf napsal, že židovské umění „nikdy neexistovalo“

11.08.2007 00:00 19

Klíčová slova