Praha Jeruzalém

Dohoda mezi Státem Izrael a Palestinskou samosprávou o amnestii pro hledané ozbrojence organizace Fatáh na Západním břehu je na pokraji kolapsu. Izrael trvá na tom, že nebude rozšiřovat seznam ozbrojenců, na něž by se amnestie vztahovala.
Podle dohody se omilostnění ozbrojenci mohou připojit k palestinským bezpečnostním složkám, nesmějí však nosit zbraně. Izrael si však stěžuje, že se k tomu někteří nezavázali a zbraně nesložili a ani nechtějí přestat provádět teroristické aktivity. Izrael tvrdí, že se to týká celé poloviny členů Fatáhu. Tím, že neodevzdali zbraně palestinské bezpečnosti, dali de facto najevo, že se nechtějí nechat odzbrojit.
Ozbrojenci tvrdí, že kdyby odložili zbraně, mohly by se jim mstít rodiny kolaborantů s Izraelem, které oni zabíjeli. Další si zase zbraně pořídily za značné sumy a nyní chtějí kompenzaci. Palestinská samospráva bude v příštích dnech hledat způsoby, jak situaci vyřešit. Je možné, že na požadavek kompenzací přistoupí.
Vysoce postavený člen Mučednických brigád al-Aksá (teroristická odnož Fatáhu), který na seznamu omilostněných ozbrojenců nefiguruje, již pohrozil, že pokud nebude seznam rozšířen, jeho muži se nebudou cítit zavázáni udržovat příměří.

02.08.2007 00:00 3

Klíčová slova