Praha Jeruzalém

Izraelská rada Palestinské samosprávě, jak odvrátit převrat Hamásu na Západním břehu, je udělat to, co měli udělat již před deseti lety – začít efektivně vládnout a poskytnout svým občanům běžné vládní služby.
Návrh byl Palestincům prezentován na uzavřené konferenci v Institutu pro blízkovýchodní politiku ve Washingtonu. Je založen na vládě Mahmúda Abbáse, která by měla vytvořit sociální systém podobný tomu, který Hamás vytvořil před několika lety.
Sociální programy organizace Hamás společně s úspěchem při zabíjení Židů přinesl Hamásu jednoznačné vítězství ve volbách minulý rok.
Pouze poskytováním srovnatelných nebo lepších služeb než Hamás, si může Abbás udržet kontrolu na Západním břehu. V opačném případě předpokládají izraelští představitelé převzetí moci na Západním břehu Hamásem během dvou let.
Palestinci si často stěžují, že jejich ekonomika není kvůli izraelským restrikcím schopna poskytnout základní služby. Na druhou stranu jsou ale Palestinci největšími příjemci zahraniční pomoci na jednoho obyvatele ze všech národů nebo autonomních entit na světě.

22.08.2007 00:00 2

Klíčová slova