Praha Jeruzalém

Strana práce (Avodah) prodá velkou část svého majetku a propustí většinu zaměstnanců, aby se vypořádala s obrovským dluhem 122 milionů šekelů.
V pondělí byli poslanci za tuto stranu informováni, že pokud strana neprodá všechna svá aktiva – což zahrnuje na 80 budov a 400 akrů (akr zde znamená asi 4000 m/2) půdy, neuzavře své pobočky a nepropustí zaměstnance, bude muset čelit úplnému finančnímu kolapsu.
Strana ustanovila správní výbor, který zformuluje plán obnovy, který vedení strany po prázdninách schválí.
„Pokud nepodnikneme tyto kroky, bude strana čelit likvidaci,“ řekl Moše Amit, který se ve straně stará o finance. Amit dále vysvětlil, že strana by měla propustit většinu svých zaměstnanců, což je krok, který bude stát dalších 11-12 milionů šekelů a zvýší dluh na 134 milionů.
Poslanci Amir Peretz a Šelly Jakimovič prohlásili, že jsou proti propouštění zaměstnanců. „Strana není kapitalistický podnik; nejsme obchodní firma, ale ideové uskupení. Měli bychom jít příkladem,“ řekla Jakimovič.

28.08.2007 00:00 3

Klíčová slova