Praha Jeruzalém

76 súdánských uprchlíků starších čtyř let bude v následujícím školním roce integrováno do izraelského školského systému, oznámila to izraelská ministryně školství, Juli Tamir.
Súdánské děti budou zapsány na izraelské školy i přesto, že jsou jejich rodiče v zemi jako uprchlíci a nemají tak trvalé bydliště.
Podle zákona na ochranu dětí musejí být totiž všechny děti, které v Izraeli pobývají déle než tři měsíce, integrovány do místního školského systému bez ohledu na status jejich rodičů.
Děti budou zařazeny do speciálních tříd pro děti, které právě přicestovaly do země. 29 hodin týdně se budou učit hebrejštinu, matematiku a vědy. Vyučovacím jazykem pak bude jejich mateřština, tedy arabština.
Ředitelka pro jižní oblast na ministerstvu školství, Amira Chaim, řekla, „ve školkách otevíráme šest nových sekcí jen pro súdánské děti. Již jsme našli i arabské učitele, protože některé z dětí jsou křesťané a některé muslimové.“ Ve školním rozvrhu také byly vymezeny hodiny pro řešení psychologických otázek.

27.08.2007 00:00 5