Praha Jeruzalém

I přes rozhodnutí vrchního soudu, že všechny školy ve Sderotu mají být do začátku školního roku opevněny, jsou zatím opevněny jen čtyři školy z devíti. Důsledkem toho se mnoho místních dětí ze strachu z raketových útoků nezapsalo do místních škol. Podle Miriam Sasi, která vede školský odbor na městském úřadu ve Sderotu, stovky jmen oproti loňskému roku jednoduše „zmizely“ ze záznamů. „Jsou jen dva týdny do začátku školního roku a je zde stále mnoho dětí, které ukončily školku, ale ještě se nezapsaly do školy. Snažíme se je vyhledat,“ říká Sasi. Jedná se asi o 150 dětí, které sice ukončily školku, ale na základní školu se ještě nezapsaly.
Letos se očekává, že se do škol ve Sderotu zapíše asi 3 000 dětí, což je o 491 méně než v loňském roce. Starosta Sderotu Eli Mojal odmítl umožnit, aby se děti zapsaly do škol mimo město.
Zřejmě tak dojde k tomu, že se některé školy sloučí, jako je tomu v případě Rabinovy základní školy a Gilovy základní školy. Děti, které se přihlásily do Rabinovy školy budou přemístěny do Gilovy, která již opevněná je.
Rodičovský výbor ve Sderotu dokonce hrozí stávkou, pokud se situace nezmění. Předsedkyně výboru, Batia Katar, uvedla, že hodlají stávkovat, dokud Ministerstvo školství nenajde řešení, které zaručí dětem ve Sderotu bezpečí.

21.08.2007 00:00 3