Praha Jeruzalém

„Pokud je nějaká národní lekce, z níž jsme se ve válce na Jom Kippur poučili, tak ta, že se nemáme nechat oklamat zdánlivými obdobími klidu,“ řekl izraelský ministr obrany, Ehud Barak, na ceremonii národní památky vojáků zabitých v jomkippurské válce. Ceremonie připomínající 34. výročí války se konala v době zvýšeného napětí mezi Státem Izrael a Sýrií.
Bývalý premiér se ve své řeči dotkl bolesti a utrpení těch, kteří ve válce ztratili své blízké a vyzval všechny, aby byli připraveni na možnost vypuknutí války v kteroukoli dobu.
Šéf generálního štábu, Gabi Aškenazi, probíral dopad jomkippurské války na jeho generaci. Řekl, že „válka podkopala naši národní sebedůvěru a byla pro všechny v tehdejší době v Izraeli jako zemětřesení.“ Pokračoval oceněním odvahy, odhodlání a oběti těch, kdo se války účastnili. Armádní šéf vyzval k bdělosti a zdůraznil, že Izrael musí věnovat pozornost vývoji v regionu, aby byl schopen přežít jako nezávislý židovský stát. Na závěr vyjádřil Aškenazi naději na návrat izraelských vojáků držených v zajetí.

23.09.2007 00:00 2

Klíčová slova