Praha Jeruzalém

Izraelská armáda (IDF) má v plánu založit vojenskou akademii jako instituci vyššího vzdělávání po vzoru americké vojenské akademie ve West Pointu, která by udělovala bakalářské, magisterské a možná i doktorské tituly. IDF doufá, že dostane povolení od Izraelského výboru pro vyšší vzdělávání. Plány na tento vzdělávací projekt byly zveřejněny na tiskové konferenci konané minulý týden u příležitosti restrukturalizace speciální koleje IDF.
V souvislosti s poučením z loňské Druhé libanonské války bylo provedeno sloučení všech tří odvětví IDF (pozemní, námořní a letecké) do jednoho kurzu ve kterém studuje 70 studentů včetně syna bývalého náčelníka generálního štábu Dana Haluce. Velitelem koleje je bratr nynějšího šéfa generálního štábu Gabiho Aškenaziho.

25.09.2007 00:00 3

Klíčová slova