Praha Jeruzalém

Představitelé turistického průmyslu odhadují, že během svátků navštíví Sinaj alespoň 20 000 Izraelců. To vše i přes varování vydané Výborem pro boj s terorismem kvůli křehké bezpečnostní situaci na poloostrově.
Za prvních 7 měsíců roku 2007 navštívilo Sinaj 118 600 Izraelců, což je 13% nárůst oproti minulému roku.
Jen v červenci cestovalo na písečné pláže 35 200 Izraelců, což je oproti červenci 2006 nárůst o 45%. Podobný nárůst byl registrován také v srpnu.
O velkém provozu na hranici mezi Izraelem a Egyptem informoval také ředitel přechodu Taba, Itzik Chai.

08.09.2007 00:00 5

Klíčová slova