Praha Jeruzalém

Asi 70% izraelských Židů plánuje během vysokých svátků návštěvu alespoň jedné bohoslužby v synagoze, 44% hodlá navštívit bohoslužby všechny. Takové informace získal institut Mutagim, který se dotazoval 500 hebrejsky mluvících izraelských Židů.
25% respondentů plánují návštěvu synagogy během svátků každý den, 19% hodlá vyvinout snahu navštívit synagogu tolikrát, kolikrát to půjde, 6% zůstane v synagoze i během svátku Jom Kippur, 20% během Jom Kippuru navštíví synagogu jednou.
Zbývajících 30% nehodlá zavítat do synagogy vůbec.
Na dotaz, co je pro ně během svátku Roš Hašana nejdůležitější, 71% lidí odpovědělo, že je to rodinná sváteční večeře. Pro 30% je nejdůležitější zvuk šofaru, 23% nedá dopustit na zvyk pojídání jablka namočeného v medu a 7% využívá svátků k cestě do zahraničí.
Podle generální ředitelky institutu Gesher, Šoši Becker, průzkum ukázal, že je národ rozdělen co se týče modliteb a návštěv synagog. Roš Hašana je pro sekulární o přání Nového roku a rodinné večeři, zatímco tradiční elementy, jako jsou modlitby a troubení na šofar, jsou důležité hlavně pro tradiční, náboženskou a charedim veřejnost.

13.09.2007 00:00 1

Klíčová slova