Praha Jeruzalém

Ekonomická a sociální rada OSN (ECOSOC) pozvala izraelskou neziskovou organizaci Šatil, aby sloužila jako speciální poradce této rady. Organizace Šatil poskytuje konzultace a trénink více než 1000 izraelským neziskovým organizacím. Nyní bude spolupracovat s Ekonomickou a sociální radou OSN společně s dalšími 3000 mezinárodními organizacemi.
Od svého založení v roce 1982 se Šatil soustřeďuje na propagaci občanské společnosti v Izraeli. Práce organizace zahrnuje pomoc organizacím pro sociální změnu, které propagují sociální a ekonomickou spravedlnost, lidská práva, náboženský a kulturní pluralismus, občanská práva izraelských Arabů a další.
Ředitelka společnosti Šatil, Rachel Liel, řekla, že „pro organizaci, která se zabývá sociálně-ekonomickou agendou, je to velká pocta sloužit jako zvláštní poradce pro radu OSN.“ Zdůraznila, že to umožňuje nevládním organizacím přispět k realizaci cílů OSN.

02.09.2007 00:00 6

Klíčová slova