Praha Jeruzalém

Podle vyjádření ministra obrany, Ehuda Baraka, bude po svátku Roš Hašana poslanec Knessetu za Stranu práce (Avodah), Ami Ajalon, jmenovám ministrem bez portfeje.
Během posledních týdnů vyjednával Ajalon s Barakem a jeho poradci, aby si ujasnili, jakou odpovědnost bude Ajalon ve své nové funkci mít. Bylo dohodnuto, že kromě postu ministra bude Ajalon členem ministerského bezpečnostního výboru, ekonomicko-sociálního kabinetu a předsedou ministerské státní kontrolní komise. Jako předseda této komise bude Ajalon pracovat na zavedení rozhodnutí státního kontrolora na domácí frontě pro období případné války.
„Ami je důležitým a prominentním členem vedení Strany práce a bude v jakékoliv vládě, kterou utvoříme, zastávat důležitou úlohu,“ řekl Barak.
Ajalon prohlásil, že hodlá přispět ke stranické předvolební kampani před příštími volbami nejlépe jak bude umět , aby strana dosáhla vítězství. „Aby měl stát Izrael lepší budoucnost a nový program ve všech aspektech života, je zásadně důležité, aby Barak vytvořil příští vládu a vedl ji,“ dodal.

13.09.2007 00:00 5