Praha Jeruzalém

Společnosti, které se zabývají zpracováním vody, očekávají, že během následujících tří let dosáhnou u vývozu až na 5 miliard dolarů. Vývoz zařízení na odsolování, kapánkové závlahy a technologií pro čištění vody, by měl jen v roce 2007 dosáhnout 1 miliardu dolarů.
Vedle státem vlastněné společnosti Mekorot, je zde ještě asi 270 soukromých společností, které se zabývají vývojem a výzkumem. Tento průmysl v současné době zaměstnává více než 8 000 Izraelců.
Odvětví se nesoustředí ale pouze na vývoz. Minulý měsíc bylo otevřeno nové odsolovací zařízení, které pumpuje vodu ze Středozemního moře. Očekává se, že bude dodávat vodu pro asi 300 000 Izraelců, kteří žijí podél pobřeží. Další 4 odsolovací zařízení by se měla otevřít v následujících pěti letech, což výrazným způsobem sníží závislost Izraele na jezeru Kineret (Galilejské) a vodě stékající z hor.

Na následujícím videu si můžete prohlédnout již zmíněné odsolovací zařízení, které upravuje vodu ze Středozemního moře.

Kvalita vody je skvělá. Je to vyšší standard, než na jaký jsme zvyklí.

Tyto pumy pumpují vodu z moře na odsolovací pole na pláži Palmachim a mořská voda se zde přeměňuje na vodu pitnou.

V první fázi očistíme vodu od bakterií, které na jejím povrhu plavou. Poté co je voda zkontrolována a je čistá a průzračná, začíná celý proces.“

Voda proteče 72 filtry, než se dostane až do potrubí v domácnostech.

Protože jsou během procesu odstraněny všechny minerály, vracíme do vody zpět vápník, který zlepší kvalitu vody a dá jí i lepší chuť.“

Toto zařízení produkuje 30 milionů kubických metrů vody ročně, kterou využívají lidé z pobřežního regionu a z jihu.
Z mnoha důvodů je mořská voda velmi znečištěná, což zvyšuje možnost, že by se znečistění mohlo dostat do pitné vody.

Každý den vodu testujeme, posíláme vzorky do laboratoře. Pokud odhalíme bakteriální kontaminaci, okamžitě zastavíme pumpování této vody obyvatelům.“

Poté, co voda projde celým procesem, se dá jen těžko poznat, že pochází z moře.

10.09.2007 00:00 15

Klíčová slova