Praha Jeruzalém

Jako odpověď na obnovení vládních rozhovorů o vyklizení nelegálních osad pravicové hnutí Ne’emanei Eretz Israel v neděli prohlásilo, že během svátku Sukkot vybuduje 5 nových osad na Západním břehu.
„Nesouhlasíme s jakýmkoliv kompromisem, který vyžaduje odstranění osad ze Země Izrael. Kdokoliv začíná s ústupky a dohodami, ten bude pokračovat vzdáním se celého Judska a Samaří,“ říká se v prohlášení hnutí.
„Místo sledování zpráv o tom, jak Výbor Ješa dosáhl dohody ohledně osad, bychom měli slyšet, jak se připravují na boj proti myšlence vytvořit palestinský stát v srdci Izraele,“ řekla Nadia Matar, spolupředsedkyně organizace Women in Green (Ženy v zeleném). Dodala také, že důvodem výstavby osad je „pokračování v sionistickém projektu“ a rozšíření a zvětšení osad.
„Je nepředstavitelné dělat nějaké ústupky. Výbor Ješa je irelevantní, z vyklizení Guš Katif jsme se poučili, že jim nemáme věřit. Tato vláda je nepřátelská k sionismu a pokusí se v listopadu vymazat všechny osady. Naším cílem je udržet ducha boje a neupadnout do rutiny.“
Na vytvoření nových osad pracuje i rabín David Marcus z Efratu. „Tento rok oslavíme 60. výročí založení země a tohle je ten nejlepší způsob jak začít oslavovat. Je to o pokračujícím procesu urychlení přistěhovalectví a o našem právu usadit se v zemi Izrael,“ řekl.
Výbor Ješa se dostal pod kritiku také ze strany krajní pravice. Letáky rozšiřované aktivisty Národní fronty uvádějí, „Výbor nemá žádný mandát souhlasit s ústupky nebo se vzdát osad, protože se nic nezměnilo. Výbor Ješa je stále tím starým Výborem Ješa.“
Poslanec za Národní náboženskou stranu, Uri Ariel, v brožuře rozdávané v synagoze říká, že by žádná dohoda o vyklizení neměla být podepsána. „Výbor Ješa by se neměl nechat znovu zlákat a my také ne. Musíme říct nahlas a jasně, pokud podepíšete, není to naším jménem.

03.09.2007 00:00 6

Klíčová slova