Praha Jeruzalém

Po opakovaném závazku vyklidit nelegální osady na Západním břehu, který několikrát v reálu selhal, oznámila vláda, že během tří měsíců vypracuje seznam osad určených k vyklizení.
Premiér Olmert, vicepremiér Chaim Ramon a ministr obrany Ehud Barak doufají, že se podaří vyklizení zkoordinovat s osadníky. Mezi oběma stranami probíhaly „tiché kontakty“,  s cílem dosáhnout dohody.
Ministr obrany instruoval vyjednávače, aby lpěli na třech základních principech: žádná nelegální osada nemůže být přesunuta na jiné nelegální místo, problém nelegálních osad nemůže být vyřešen vytvořením dalšího problému a že žádné nové osady nebudou vytvářeny.
V neděli se letos poprvé sejde výbor odpovědný za tuto záležitost, kterému předsedá Chaim Ramon.
Ministerstvo obrany má v současnosti seznam 89 osad, u kterých existuje podezření, že jsou nelegální, 21 z nich vzniklo po roce 2001, když začala vládnout Šaronova administrativa.
Nedělní schůze výboru bude první ze série schůzek předcházejících úvahám vyrchního soudu o vyklizení osady Migron na základě žaloby organizace Šalom Achšav (Mír teď).
„Doufám, že během tří měsíců bude výbor schopen vytvořit jasná pravidla pro plánování a výstavbu na Západním břehu, po téměř 40 letech právního vakua v této oblasti,“ řekl Ramon. „Práce výboru umožní přestavitelům vlády rozhodnout, které osady na Západním břehu jsou legální a které ne.“
Levicové strany včetně Strany práce ale říkají, že vláda obnovuje sliby, které v minulosti nesplnila. Například podle poslance Ophira Pinese je to jen pokus vhodit písek do očí veřejnosti. Olmertova vláda se prý místo vyklizení osad snaží získat čas. Zapomněli prý, že diskuze skončila již dávno a nyní je čas na činy.

02.09.2007 00:00 3

Klíčová slova