Praha Jeruzalém

Průzkum veřejného mínění provedení deníkem Jediot Ahronot a institutem Dahaf ukazuje, že po letecké operaci v Sýrii stoupla popularita premiéra Olmerta o 10 procent. Názor na Olmerta změnilo po dané operaci k lepšímu 20 procent dotázaných, u 70 procent se postoj nezměnil a u 4 procent se naopak zhoršil. Akce v Sýrii také zlepšila vnímání izraelské armády veřejností: 41 procent respondentů sdělilo, že jejich důvěra v armádu vzrostla, u 53 procent se nezměnila a pouze 3 procenta dotázaných vyjádřila pokles důvěry.
32 procent se domnívá, že operace zvýšila možnost vojenského konfliktu, 13 procent naopak, že ji snížila. Podporu pro vládní rozhodnutí provést takovou operaci vyjádřilo 78 procent tázaných, naproti tomu 10 procent se postavilo proti.
Celkový počet tázaných zpráva neuvádí.

18.09.2007 00:00 3

Klíčová slova