Praha Jeruzalém

Židovský národní fond (JNF) sdělil, že je ochoten změnit dosavadní praxi prodeje půdy pouze Židům v případě, že jej bude Pozemková správa Izraele kompenzovat za půdu prodanou ne-Židům. Rozhodnutí přišlo v reakci na petici podanou skupinou arabských občanů Izraele v roce 2004 proti JNF kvůli jejímu odmítání prodávat půdu Arabům.
Stát Izrael a JNF potřebují tři měsíce na to, aby dosáhli dohody o výměně půdy. Pohled JNF je, že nakupuje půdu z prostředků židovských dárců, kteří chtějí, aby byla půda použita k usidlování Židů v Izraeli. JNF má tudíž morální závazek vůči přáním dárců.
Rozhodnutí JNF podporují Moše Ajalon (bývalý šéf generálního štábu) a Jisrael Aumann (laureát Nobelovy ceny). Předpokládá se, že důvodem tohoto kroku je obava, že Nejvyšší soud vydá bezprecedentní rozhodnutí o tom, že takovýto selektivní prodej je nezákonný.
Nejvyšší státní zástupce, Menachem Mazuz, již před čtyřmi měsíci sdělil Nejvyššímu soudu, že praxe JNF je nezákonná a že by tuto organizaci nehájil.
Minulý čtvrtek se představitelé Pozemkové správy a JNF dohodli na přijetí návrhu Mazuze prodávat půdu všem občanům Izraele rovně bez ohledu na jejich etnicitu s tím, že JNF bude kompenzován od Pozemkové správy tak, aby celková plocha půdy vlastněná Židy zůstala stejná.

24.09.2007 00:00 1

Klíčová slova