Praha Jeruzalém

Asi 135 000 muslimů navštívilo páteční modlitby na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Policie omezila přístup do komplexu a povolila ho pouze mužům nad 50 let a ženám nad 40 let. Muži mezi 45 a 50 a ženy mezi 35 a 40 měli přístup na základě zvláštního povolení.
Během modliteb nedošlo k žádným incidentům.
Policie se připravuje na další páteční ramadánové modlitby na příští týden, které se budou konat v případě, že již ve čtvrtek nebude vidtelný měsíc. To by totiž symbolizovalo konec postního měsíce Ramadánu.
Před třemi týdny se první ramadánové páteční modlitby na Chrámové hoře zúčastnilo 93 000 věřících.

05.10.2007 00:00 3