Praha Jeruzalém

[IMG R 10042]I přes pokračující politické debaty o Jeruzalému většina Izraelců nespěchá s podporou změn navržených vicepremiérem Chaimem Ramonem a ministrem pro strategické záležitosti Avigdorem Liebermanem.
I když je většina izraelských Židů proti změně současné situace v Jeruzalémě, mnozí jsou ochotni zvážit změny týkající se jeruzalémských svatých míst.
Na otázku, zda může premiér Olmert dosáhnout mandátu od veřejnosti, který by mu umožnil změnit statut Jeruzaléma jako součást mírové dohody s Palestinci, 52% odpovědělo, že by takový krok podpořili, pokud by ho zároveň podpořilo i 80% ministrů. 22% pro podporu takového kroku požaduje referendum, 10%  by podpořilo tento krok tak jak je, 7% by bylo proti.
Na dotaz, zda by měl Izrael udělat kompromis ohledně Jeruzaléma v jakékoliv budoucí mírové dohodě s Palestinci, 63% odpovědělo, že Jeruzalém by neměl být zahrnut v mírové smlouvě, 21% si myslí, že by měl a 16% by souhlasilo po schválení v referendu.
V otázce předání arabských čtvrtí východního Jeruzaléma pod správu Palestinské samosprávy  se 68% vyjádřilo proti tomuto kroku, 20% s ním souhlasí a 11% by souhlasilo, pokud by tak bylo rozhodnuto v referendu.
Když se otázka stočil na svatá místa Jeruzaléma, 61% Izraelců si myslí, že by si měl Izrael uchovat suverenitu nad Zdí nářků a Chrámovou horou, 16% byl hlasovalo pro společnou suverenitu Izraelců i Palestinců, podle 21% dotázaných by svatá místa měla zůstat pod mezinárodní kontrolou a 1% by kontrolu přiřklo Jordánsku.

09.10.2007 00:00 4